Zaštitna ograda

1 Zaštitna ograda

EKOguard FEN 1

Zaštitna ograda
Primjena:
  • Za ograđivanje prostora i sprječavanje pada sa visine ili u dubinu te ograđivanje prostora (npr. koji ne smije biti dostupan neovlaštenim osobama).
Izrada:
  • Standardno se rukohvat i prečke izrađuju od okrugle cijevi, dok su vertikale iz cijevi kvadratnog profila (na zahtjev kupca izrađujemo ograde od drugih profila).  
  • Ako nije drugačije specificirano, ograda se fiksira na betonsku podlogu kroz provrte na pločicama, i to korištenjem sidrenih vijaka (kvalitete A2 ili A4).
  • U izvedbi ograde za područje RH ograda se izvodi prema „Pravilniku zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore“ ( objavljeno u NN 6/84).
  • U mogućnosti smo izraditi i ograde koje se ne izvode prema navedenom Pravilniku. U tom slučaju potrebno je precizno definirati slijedeće dimenzije: