Zapornice

1 Pločasta kanalska zapornica

EKOguard PEN 1

PLOČASTA KANALSKA ZAPORNICA
Osnovne veličine:
KMAX MAKSIMALNA VISINA KANALA 5000 mm
pMAX MAKSIMALNI HIDROSTATSKI TLAK NA ZAPORNOJ PLOČI 0,30 bar
HMAX MAKSIMALNA DUBINA VODE 3000 mm
AMAX MAKSIMALNA VISINA ZAPORNE PLOČE 3000 mm
BMAX MAKSIMALNA ŠIRINA KANALA 3000 mm
Primjena:
 • Za izoliranje, zatvaranje ili prigušivanje toka otpadne/oborinske vode u kanalima.
 • Na zahtjev kupca izrađuju se i vodonepropusne za djelovanje tlaka vode sa obje strane zaporne ploče.
Funkcionalni opis:
 • Zaporna ploča je smještene unutar okvira koji je učvršćen u betonskom šlicu unutar betonskog kanala, nakon postavljanja u šlic vrši se podlijevanje okvira zapornice betonom radi osiguranja vodotijesnosti između zida i okvira.
 • Brtvljenje zaporne ploče prema okviru se ostvaruje na tri strane: na obje bočne strane i na dno okvira.
Princip rada:
 • Rotacijom trapeznog vretena vrši se relativno kretanje brončane matice uzduž vretena, a sa sobom povlači i zapornu ploču. Voda slobodno prolazi kroz svijetli otvor koji nastaje nakon podizanja zaporne ploče, dok je ostali dio presjeka kanala nepropustan.
 • Pogon vretena kojim se vrši podizanje zaporne ploče može biti jednostavno ručni sa ili bez reduktora (upotrebom ručnog kola) ili elektromotorni pogon koji se postavlja na vrh zapornice.

2 Pločasta zidna zapornica

EKOguard PEN 3

PLOČASTA ZIDNA ZAPORNICA
Osnovne veličine:
KMAX MAKSIMALNA VISINA KANALA 6000 mm
pMAX MAKSIMALNI HIDROSTATSKI TLAK NA ZAPORNOJ PLOČI 0,6 bar
HMAX MAKSIMALNA DUBINA VODE 6000 mm
PRAVOKUTNI OBLIK SVIJETLOG OTVORA
AMAX MAKSIMALNA VISINA ZAPORNE PLOČE 3000 mm
BMAX MAKSIMALNA ŠIRINA KANALA 3000 mm
OKRUGLI OBLIK SVIJETLOG OTVORA
DMAX MAKSIMALNI PROMJER SVIJETLOG OTVORA 3000 mm
Primjena:
 • Za izoliranje, zatvaranje ili prigušivanje toka na zidovima sa okruglim ili pravokutnim otvorima.
 • Na zahtjev kupca izrađuju se i vodonepropusne za djelovanje tlaka vode sa obje strane zaporne ploče..
Funkcionalni opis:
 • Kod zidne zapornice okvir se anker vijcima pričvršćuje na već gotovi betonski zid čija geometrija površine ne smije odstupati više od 3mm u ravnoći, a mora biti i gladak da bi se ostvarila vodotijesnosti između gumene brtve na okviru zapornice i površine samog zida.  
 • Brtvljenje zaporne ploče prema okviru se ostvaruje po cijelom obodu svijetlog otvora na zidu (tj. zaporne ploče).
Princip rada:
 • Rotacijom trapeznog vretena vrši se relativno kretanje brončane matice uzduž vretena, a sa sobom povlači i zapornu ploču. Voda slobodno prolazi kroz svijetli otvor koji nastaje nakon podizanja zaporne ploče, dok je ostali dio presjeka kanala nepropustan. Brtvljenje se postiže sa klinovima koji se nalaze na zapornoj ploči odnosno okviru zapornice.
 • Pogon vretena kojim se vrši podizanje zaporne ploče može biti jednostavno ručni sa ili bez reduktora (upotrebom ručnog kola) ili elektromotorni pogon koji se postavlja na vrh zapornice.
 • Pricip rada: otvoreno/zatvoreno

3 Pločasta zidna regulacijska zapornica

EKOguard PEN 5

Pločasta zidna regulacijska zapornica
Osnovne veličine:
KMAX MAKSIMALNA VISINA KANALA 6000 mm
pMAX MAKSIMALNI HIDROSTATSKI TLAK 0,6 bar
HMAX MAKSIMALNA DUBINA VODE 6000 mm
PRAVOKUTNI OBLIK SVIJETLOG OTVORA
AMAX MAKSIMALNA VISINA SVIJETLOG OTVORA 3000 mm
BMAX MAKSIMALNA ŠIRINA SVIJETLOG OTVORA< 3000 mm
OKRUGLI OBLIK SVIJETLOG OTVORA
DMAX MAKSIMALNI PROMJER SVIJETLOG OTVORA 3000 mm
Primjena:
 • Za izoliranje, zatvaranje ili prigušivanje toka na zidovima sa okruglim ili pravokutnim otvorima.
 • Izrađuju se vodonepropusna za djelovanje tlaka vode sa obje strane zaporne ploče.
Funkcionalni opis:
 • Kod zidne zapornice okvir se anker vijcima pričvršćuje na već gotovi betonski zid čija geometrija površine ne smije odstupati više od 3mm u ravnoći, a mora biti i gladak da bi se ostvarila vodotijesnosti između gumene brtve na okviru zapornice i površine samog zida.
 • Brtvljenje zaporne ploče prema okviru se ostvaruje po cijelom obodu svijetlog otvora na zidu (tj. zaporne ploče).
Princip rada:
 • Rotacijom trapeznog vretena vrši se relativno kretanje brončane matice uzduž vretena, a sa sobom povlači i zapornu ploču. Voda slobodno prolazi kroz svijetli otvor koji nastaje nakon podizanja zaporne ploče, dok je ostali dio presjeka kanala nepropustan.
 • Kontinuirano brtvljenje zaporne ploče cijelom visinom
 • Princip rada: Regulacijska
 • Pogon vretena kojim se vrši podizanje zaporne ploče može biti jednostavno ručni sa ili bez reduktora (upotrebom ručnog kola) ili elektromotorni pogon koji se postavlja na vrh zapornice.
Opcionalna-dodatna oprema:
 • Zapornica se može dodatno opremiti ručnim pogonom-reduktorom sa ručnim kolom ili elektromotornim pogonom po želji kupca. U slučaju potrebe za elektromotornim pogonom, zapornice se standardno isporučuju sa osnovnim EM pogonom bez dodatnih opcija.
 • Ukoliko su potrebne neke od dodatnih opcija, kao npr. preklopka lokalno-0-daljinski, tipkala, pokazivači položaja, popratni elektro ormar i sl., potrebno ih je posebno naglasiti.
Pločasta zidna regulacijska zapornica