Tipska crpna stanica za otpadne vode

1 Tipska crpna stanica za otpadne vode

EKOguard PUMP 1

Tipska crpna stanica za otpadne vode
Osnovne veličine:
Q KAPACITET CRPNE STANICE 1,5 - 50 L/s
Hm VISINA DIZANJA 2 - 26 m
DMAX MAKSIMALNI PROMJER ZDENCA CRPNE STANICE 4 m/td>
HMAX MAKSIMALNA VISINA ZDENCA CRPNE STANICE 10 m/td>
Primjena:
 • Postavlja se u svrhu rješavanja raznolike problematike na kolektorima kako fekalne tako i oborinske odvodnje.
 • Odabirom odgovarajuće crpne stanice prema tipizaciji, sa ugrađenom opremom i priključcima, ostvaruje se brza montaža i puštanje u pogon, uz dodatne uštede u projektiranju i gradnji.
Princip rada:
 • Mjerači nivoa prate nivo vode u poliesterskom oknu i prema nivou vrši se uključivanje odnosno isključivanje crpki. Crpke se u radu ciklički izmjenjuju, a u slučaju kvara na jednoj automatski starta druga.
 • Osnova crpne stanice je cilindrično poliestersko okno-zdenac, izvedeno od poliesterske smole ojačane staklenim vlaknima. Okno je kompletno opremljeno sa svom hidromehaničkom, elektro opremom, te sigurnosnim ljestvama, a sve u sladu sa projektnim zahtjevima. Opcionalno se isporučuju i poklopci od nehrđajućeg čelika za ugradnju na pokrovnu armirano-betonsku ploča, a koja sama nije uključena u opseg isporuke.
Osnovna oprema:
 • Hidromehanička oprema
  • Crpni agregati

   Crpna stanica standardno je opremljena sa dvije potopne crpke, a opcionalno može biti opremljena samo sa jednom ili tri crpke. Crpke su tehničkih karakteristika (Q/H) koje odgovaraju zahtjevima projekta. Crpke su potopnog tipa kompletno opremljene sa postoljem za „mokru“ ugradnju, vodilicama, lancem od nehrđajućeg čelika za spuštanje i izvlačenje crpki, te pripadajućim držačem lanca. Radno kolo crpke je nezačepljivog tipa. Standardno crpka je izvedena sa zaštitom IP 68, sa temperaturnom bimetalnom zaštitom u statoru.

  • Fazonski komadi i armature

   Dimenzija tlačnog cjevovoda definirana je kapacitetom ugrađenih crpki. Tlačni cjevovode je standardno izveden od lijevano željeznih fazonskih komada. Grane tlačnog cjevovoda, za svaku od crpki, opremljene su sa odgovarajućim armaturama (zasunima i nepovratnim ventilima), a krajevi grana se unutar okna spajaju u zajednički tlačni vod.

  • Sigurnosne ljestve

   Crpna stanica je standardno opremljena servisnim ljestvama iz nehrđajućeg čelika, i to sigurnosnim ljestvama sa leđobranom, tip EKOguard SAFELAD1.

 • Elektrooprema

  Crpna stanica je predviđena za ručni-servisni i automatski režim rada, bez posade. Za vrijeme rada crpne stanice signal nivoa vode dobiven kontinuiranim praćenjem ili diskretnim praćenjem (plovcima), dovodi se na automatiku ugrađenu u elektroormaru. Standardno se u sklopu ove crpne stanice isporučuje tipski poliesterski elektroormar EKOcontrol P-CAB, za izvedbu do dvije crpke ukupne snage do 30kW koji u osnovnoj inačici sadrži mjerne instrumente za prikaz sati rada i struja crpki, preklopke za odabir režima rada ili isključenje crpki, lampice za signalizaciju stanja, elemente za termo-magnetsku zaštitu motora crpki, uređaj za kontrolu faza napajanja, te uređaj za cikličku izmjenu radne i pričuvne crpke.

  Po želji kupca tipski elektroormar EKOcontrol P-CAB može sadržavati i dodatnu opremu (poput specijalnih zaštita crpki, kompenzacije jalove energije, zvučne signalizacije, SMS dojave stanja i kontinuiranog mjerenja razine vode) koja se može naručiti iz kataloga „Tipski elektroormari“.

  Također, elektroormar crpne stanice može se izraditi prema posebnim specifikacijama kupca (više od dvije crpke, način pokretanja crpki, procesna mjerenja, zaštite, prikaz, komunikacija,...).
Tipska crpna stanica za otpadne vode

2 TIPSKA PODZEMNA HIDROSTANICA

EKOguard PUMP 5

TIPSKA PODZEMNA HIDROSTANICA
Osnovne veličine:
Q KAPACITET CRPNE STANICE Prema zahtjevu projekta
Hm VISINA DIZANJA Prema zahtjevu projekta
DMAX MAKSIMALNI PROMJER KUĆIŠTA HIDROSTANICE 4 m
HMAX MAKSIMALNA DULJINA KUĆIŠTA HIDROSTANICE 10 m
Primjena:
 • Postavlja se u svrhu rješavanja raznolike problematike na cjevovodima za pitke vode, te hidrantskim, odnosno protupožarnim sustavima.
 • Odabirom odgovarajuće hidrostanice prema tipizaciji, sa ugrađenom opremom i priključcima, ostvaruje se brza montaža i puštanje u pogon, uz dodatne uštede u projektiranju i gradnji.
Princip rada:
 • Mjerači tlaka prate tlak vode u cjevovodu i prema zadanom tlaku se vrši uključivanje, odnosno isključivanje crpki.
 • Osnova hidrostanice je cilindrično poliestersko okno-kućište, standardno izvedeno od poliesterske smole ojačane staklenim vlaknima. Okno je kompletno opremljeno sa svom hidromehaničkom, elektro opremom, te sigurnosnim ljestvama, a sve u skladu sa projektnim zahtjevima. Opcionalno se isporučuju i poklopci od nehrđajućeg čelika za ugradnju na pokrovnu armirano-betonsku ploču, a koja sama nije uključena u opseg isporuke.
Osnovna oprema:
 • Hidromehanička oprema
  • Crpni agregati

   Hidrostanica standardno je opremljena sa dva ili više crpnih agregata povezanih putem dovodnih i odvodnih kolektorskih grana. Crpke su tehničkih karakteristika (Q/H) koje odgovaraju zahtjevima projekta.

  • Fazonski komadi i armature

   Dimenzije dovodne i odvodne kolektorske grane definirana su kapacitetom ugrađenih crpki. Kolektori su standardno izvedeni od lijevano željeznih fazonskih komada. Grane kolektora, za svaku od crpki, opremljene su sa odgovarajućim armaturama (zasunima i nepovratnim ventilima), a krajevi grana se unutar okna spajaju u zajednički kolektore.

  • Sigurnosne ljestve

   Crpna stanica je standardno opremljena servisnim ljestvama iz nehrđajućeg čelika, i to sigurnosnim ljestvama sa leđobranom, tip EKOguard SAFELAD1.

   Unutrašnjost hidrostanice
 • Elektrooprema

  Hidrostanica je predviđena za ručni-servisni i automatski režim rada, bez posade. Za vrijeme rada hidrostanice signal tlaka vode dobiven kontinuiranim praćenjem, dovodi se na automatiku ugrađenu u elektroormaru. Elektro ormar tip EKOcontrol CAB se izrađuje sukladno broju crpki hidorstanice, te ostalim zahtjevima projekta.

  Elektroormar hidrostanice
Opcionalna-dodatna oprema
 • Opcionalno dovodni i odvodni kolektori mogu biti izvedeni i od nehrđajućeg čelika ili PEHD-a.
 • Također, po želji kupca sa hidrostanicom se isporučuju i poklopci od nehrđajućeg čelika, za ugradnju na pokrovnu armirano-betonsku ploču.
 • Po želji kupca upravljački elektroormar može biti opremljen s uređajima za:
  • Meki start i frekventnu regulaciju crpnih agregata,
  •GSM komunikaciju (SMS poruke), komunikaciju prema nadzornom centru (Profibus, Modbus, Ethernet, GPRS, radio modem, …),
  •Uređajima za zapisivanje podataka (data logger) i sl.
 • Ovisno o odabranom načinu komunikacije prema nadzornom centru, kao dodatna oprema, može se isporučiti i SCADA – program za prikaz i nadzor crpne stanice na osobnom računalu.
 • Hidrostanica se može isporučiti i sa bilo kojom dodatnom opremom po želji kupca.