Stanica za prihvat sadržaja septičkih jama

1 Stanica za prihvat sadržaja septičkih jama

EKOflow COR 5

STANICA ZA PRIHVAT SADRŽAJA SEPTIČKIH JAMA
Osnovne veličine:
Q Protok, kapacitet uređaja 20 - 100 L/s
D Promjer bubnja 0,6 - 0,8 m
S Svijetli otvor lamela bubnja 6 - 10 mm
Primjena:
  • Namijenjena je za prihvat sadržaja iz komunalnih vozila koja vrše pražnjenje septičkih jama
  • Uređaj je višefunkcijski: izdvaja, transportira i u jedinici za cijeđenje cijedi vodu iz izdvojenog krutog otpada
Princip rada:
  • Sadržaj iz komunalnog vozila za pražnjenje septičkih jama ulazi u zatvoreni spremnik, te struja otpadne vode na lamele sa unutarnje strane bubnja nanosi kruti otpad.
  • Rotirajući češalj prikupljeni materijal podiže i ubacuje u otvoreno korito u donji kraj spirale.
  • Rotacijom spirala otpad transportira, uzduž kućišta spirale, do zone za presanje, gdje se materijal presa-cijedi, a zatim se na gornjem kraju spirale kroz ispust izbacuje u komunalni spremnik.
  • Na zonu presanja izvana, preko elektromagnetskog ventila, se dovodi čista voda koja ispire talog nastao presanjem materijala. Tako isprani talog se onda odvodi crijevom i ispušta natrag u kućište uređaja. Isto tako, se preko drugog elektromagnetskog ventila, nad bubnjem uređaja postavlja mlaznica koja čistom vodom ispire donje dijelove uređaja, bubanj sa češljem.