Separatori

1 Separator

Separator
Osnovne veličine, raspon:
V - VOLUMEN SEPARATORA >800 – 50000 (L)
Q - KAPACITET SEPARATORA, PROTOK 1,5 – 250 (L/s)
Učinkovitost:
  • Kvaliteta vode na izlazu iz separatora uz predviđene ulazne parametre je takva da je količina mineralnih ulja u vodi manja od 5 mg po litri, uz predviđene ulazne parametre.
Princip rada:
  • U prvoj komori vrši se taloženja pijeska i mulja, a nakon prolaska kroz komoru za separiranje ulja kroz koalescentni filter, pročišćena voda istječe kroz izlazni priključak separatora.