Pjeskolov-mastolov

1 Kompaktna predtretmanska stanica

EKOflow COMP

Kompaktna predtretmanska stanica
Standardne veličine:
Q Kapacitet predtretmanske stanice 10-200 L/s
AMAX Maksimalna duljina 18050 mm
FMAX Maksimalna širina 1750 mm
BMAX Maksimalna visina 5400 mm
Primjena:
 • Postavlja se u svrhu odvajanja krutih čestica u mehaničkom predtretmanu.
 • Odabirom odgovarajuće stanice omogućava se učinkovito odvajanje finih nečistoća iz otpadne vode nakon čega se tako izdvojene nečistoće mogu izdvajati u komunalne kontejnere.
 • Standardni uređaj je dimenzioniran za izdvajanje najmanje 90% anorganskih čestica većih od 0,20 mm.
Izvedba:
 • Ovisno o potrebnoj funkciji, stanica se standardno izrađuje u dvije verzije, EKOflow COMP1 koja je opremljena automatskim finim sitom za izdvajanje nečistoća i pjeskolovom za izdvajanje pijeska i drugih krutih čestica, te EKOflow COMP3 koji je dodatno opremljen i mastolovom za izdvajanje masti i drugih plivajućih tvari.
Princip rada:
 • Otpadna voda se transportira do kompaktne stanice putem crpki ili gravitacijom. Fino sito izdvaja sve fine čestice veće od odabrane veličine perforacije na situ. Izdvojeni materijal se podiže putem bezosovinske spirale te se po potrebi ispire.
 • Ovako pročišćena otpadna voda dolazi do taložnice u kojoj se pijesak i ostale krute čestice talože na dnu. Bezosovinska spirala transportira pijesak i krute čestice do prihvatne komore iz koje se izvlače putem transportera.
 • U slučaju izvedbe sa mastolovom, otpadna voda dodatno prolazi kroz komoru u kojoj se izdvaja mast i ostale plivajuće tvari.

2 Klasirer pijeska

EKOflow SAN 1

Klasirer pijeska
Osnovne veličine:
Q Protok - kapacitet uređaja 10 L/s 20 L/s 35 L/s 50 L/s
Primjena:
 • Namijenjen je za izdvajanje sitnijih krutih čestica (pijesak) iz taloga dobivenog npr. prikupljanjem u bazenima pjeskolova.
Princip rada:
 • Otpadna voda zajedno sa krutim česticama taloga (obično iz bazena pjeskolova) ulazi u prvu komoru uređaja na čijem je dnu koso položena spirala.  Sediment tj. pijesak se taloži na dno komore, a spirala ga transportira na vrh uređaja gdje onda kao ocijeđen izlazi u spremnik komunalnog otpada.
 • Tako pročišćena otpadna voda se prelijeva u drugu komoru i vraća se u sustav (bazen pjeskolova ili kanal)

3 Klasirer pijeska s ispiranjem

EKOflow SAN 2

Klasirer pijeska s ispiranjem
Osnovne veličine:
Q Protok - kapacitet uređaja 10 L/s 20 L/s 30 L/s
Primjena:
 • Namijenjen je za izdvajanje sitnijih krutih čestica (pijesak) iz taloga dobivenog npr. prikupljanjem u bazenima pjeskolova
Princip rada:
 • Fluidizirana mješavina otpadne vode i pijeska ulazi kroz ulazni priključak na vrhu uređaja. Ugrađeni mješač ima funkciju odvajanja pijeska od vode i organskih čestica. Izdvojeni pijesak pada prema dolje i taloži se na dno, gdje ga spirala ugrađena pod kutom transportira prema vrhu uređaja i ocijeđenog izbacuje van. Spirala rotira u koritu obloženom oblogom, koja je lako zamjenjiva.
 • Obrađena otpadna voda izlazi na jedan izlazni priključak i vraća se u sistem, a izdvojene organske čestice izlaze na posebnom izlaznom priključku opremljenom sa elektromotornim ventilom.

4 Longitudalni zgrtač pjeskolova-mastolova

LONGITUDINALNI ZGRTAČ PJESKOLOVA MASTOLOVA
Osnovne veličine:
 • Dimenzije svih dijelova ovog uređaja proizlaze iz građevinskih mjera bazena mastolova/pjeskolova, koje se dobivaju na temelju kalkulacije količine otpadne vode koja će se obrađivati.
Primjena:
 • Ovi uređaji su dio standardne opreme bazena pjeskolova/mastolova i služe za skupljanje sitnog krutog otpada (pijeska) koji se taloži na dnu bazena se jedne strane, a sa druge strane plivajuće tvari i masnoće koja pliva pri vrhu otpadne vode
Princip rada:
 • Longitudinalni zgrtač pjeskolova-mastolova  je mosna konstrukcija koja se kreće uzduž bazena po šinama.  Na most su pričvršćena dva zgrtača, jedan koji zgrće kruti talog tj. pijesak po dnu bazena i drugi koji zgrće plivajuću tvar i mast pri vrhu otpadne vode.
 • Zgrnuti pijesak na jednoj strani bazena se sa dna bazena podiže pomoću vakuum crpki do klasirera pijeska, dok se na drugoj strani zgrnuta masnoća ubacuje u kanal sa longitudinalnim (lančanim) zgrtačem masti koji onda mast iz kanal izbacuje u posebni spremnik ili jamu.
LONGITUDINALNI ZGRTAČ PJESKOLOVA MASTOLOVA