Mjerenje i automatizacija

1 Programi automatskog upravljanja i telemetrije

EKOcontrol PRO

EKOcontrol PRO
Primjena:
 • Programi za automatsko upravljanje rešetkama, transporterima, zapornicama, ...
 • Programi za automatsko upravljanje cjelokupnim pogonima (crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, vodospreme, kompresorske stanice...)
 • Programi za nadzor i upravljanje sa udaljene lokacije
 • Programi za lokalni prikaz procesa i upravljanje isti
Princip rada:
 • Programi se izrađuju prema projektnom zadatku danom od kupca ili se u dogovoru s kupcem napravi podloga po kojoj se programi rade
 • Za pojedine uređaje iz naše ponude koriste se naša već razvijena programska rješenja koja se također mogu prilagoditi zahtjevima kupca
EKOcontrol PRO

2 Mjerenje i regulacija

EKOcontrol MESU

Mjerenje
Primjena:
 • Mjerenje procesnih veličina (tlaka, razine, temperature, ...)
 • Mjerenje protoka pitkih i otpadnih voda
 • Regulacija procesa u odnosu na mjerenu veličinu (regulacija preko tlaka, nivoa i sl.)
 • Prikazivanje mjerenih veličina na panelima po potrebi
Princip rada:
 • Mjerna i regulacijska oprema se ugrađuje i parametrira
 • Za pojedine uređaje koriste se naša već razvijena rješenja koja se dodatno mogu prilagoditi željama kupca
Mjerenje