Grube rešetke

1 Automatska lančana rešetka

EKOflow COR 1

Automatska lančana rešetka
Osnovne veličine:
QMAX Maksimalni protok u kanalu 3000 L/s
WMAX Maksimalna širina kanala 3,0 m
HMAX Maksimalna visina kanala 10,0 m
S Svijetli otvor lamela rešetke 6 - 150 mm
Primjena:
 • Za mehanički predtretman otpadne/oborinske  vode, uklanja sve krupne čestice veće od odabranog razmaka šipki-lamela uronjene rešetke, ugrađuje se u kanale.
Princip rada:
 • Uređaj se postavlja u kanal, te bočno i na dnu kanala kruto učvršćuje. Donji dio uređaja koji je potopljen u kanalu, sadrži rešetku sa lamelama odgovarajućeg razmaka, te par gonjenih lančanika. Radi usmjeravanja vodenog toka, s prednje strane uronjenog dijela uređaja postavljeni su gumeni usmjerivači.
 • Na gornjem dijelu uređaja na pogonsku osovinu smješten je pogonski par lančanika sa pogonskim elektromotorom sa reduktorom. Na stražnjoj strani uređaja postavljena je izlazna hauba-ispust kroz koji sakupljeni materijal izlazi van i pada u kontejner komunalnog otpada ili pak spiralni transporter sa presom.
 • Lančanici rotacijom pogone lanaca na kojem je zglobno postavljen jedan ili više češljeva. Rotacoijom lančanika češalj sa lancem, kada je u putanji prema gore, putuje uzduž šipki rešetke, te podiže nakupljeni kruti otpad do brisača češlja smještenog na vrhu uređaja. Strugač skida prikupljeni materijal sa češlja, te isti ispada van kroz ispust. Nakon završenog ciklusa putovanja češlja, češalj se zaustavlja na početnom položaju sve do slijedećeg automatskog starta.

2 Automatska gruba rotacijska rešetka

EKOflow COR 3

Automatska gruba rotacijska rešetka
Osnovne veličine:
QMAX Maksimalni protok 2400 L/s
DMAX Maksimalni promjer bubnja 2,8 m/s
WMAX Maksimalna širina kanala 3,0 m
HMAX Maksimalna visina kanala 3,0 m
S Svijetli otvor lamela bubnja 6 - 10 mm
Primjena:
 • Za mehanički predtretman otpadne/oborinske  vode, uklanja sve krupne čestice veće od odabranog razmaka lamela na bubnju
 • Uređaj je višefunkcijski: sakuplja, transportira i u jedinici za cijeđenje cijedi vodu iz sakupljenog otpada
Princip rada:
 • Na unutarnju stranu statičnog bubnja struja otpadne vode nanosi krupni otpad koji se zadržava na lamelama bubnja. Rotacijski češalj prikupljeni materijal podiže i ubacuje u korito, te tako materijal pada na otvoreni donji kraj spirale. Zatim se otpad rotacijom spirale transportira do zone za cijeđenje, gdje se materijal presa i cijedi, a zatim se na izlazu kroz ispust izbacuje u komunalni spremnik za kruti otpad.
 • Na zonu presanja izvana se dovodi čista voda koja ispire talog nastao presanjem materijala. Tako isprani talog se onda odvodi crijevom i ispušta natrag u kanal.

3 Bezosovinska pužna presa

EKOflow COR 7

Bezosovinska pužna presa
Osnovne veličine:
Q Kapacitet-protok materijala 2 m3/h  5 m3/h  8 m3/h
D Promjer bezosovinske spirale 190 mm  280 mm  380 mm
Primjena:
 • Za transportiranje i presanje-cijeđenje, raznih vrsta krutog i vlažnog otpadnog materijala
 • Postavlja se na ispust uređaja koji su netom izdvojili kruti otpad iz otpadnih voda (npr. na ispustu grube rešetke)
Princip rada:
 • Uređaj se sastoji od dva osnovna dijela, zone prihvata i transportiranja materijala, te zone cijeđenja-presanja. Transportiranje materijala se vrši uz pomoć bezosovinske spirale koja je pogonjena odgovarajućim motorom sa reduktorom.
 • Rotacijom spirale materijal se translatira i nabija u zonu presanja, gdje voda biva iscijeđena kroz perforirano sito. Na kraju zone presanja smješten  je zakretni poklopac sa utezima kojima se regulira stupanj presanja-cijeđenja.
 • U zoni presanja pomoću vodenih mlaznica vrši se ispiranje sita sa vanjske strane, a isprani talog se crijevom odvodi u donji početni dio korita, te ispušta vani kroz ispust.
 • Na izlazu iz zone presanja obično se postavlja spremnik komunalnog otpada, u kojeg upada ocijeđeni kruti materijal.

4 Gruba ručna rešetka

EKOflow COR 9

Gruba ručna rešetka
Osnovne veličine:
WMAX Maksimalna širina kanala 2,0 m
HMAX Maksimalna visina kanala 2,0 m
S Svijetli otvor lamele rešetke 20 -100 mm
α Nagib prema horizontali 30 - 60°
Primjena:
 • Gruba ručna rešetka se sastoji od šipkaste rešetke postavljene u otvoreni kanal. Tako postavljena rešetka, predstavlja prepreku za sav plutajući kruti otpad koji se onda na njoj zadržava. Prikupljeni otpad se ručno uklanja priloženim grabljama.
 • Ovakav uređaj je prikladan za sustave za pročišćavanje otpadnih voda, i to za postavljanje u obilazne kanale  (bypass) ili u kanale ispred uređaja gdje krupni otpad može dovesti do njihovog zastoja u radu.
Princip rada:
 • Šipke rešetke, sa određenim svijetlim otvorom između lamela, su koso postavljene u kanalu i to donjim krajem na temeljnu ploču na dno kanala, a gornjim krajem na ploču posude za otpad-korita. Na uronjenu rešetku struja otpadne vode nanosi kruti otpad. Otpad se  zadržava na prednjoj strani rešetke ako je dimenzionalno veći od svijetlog otvora među lamelama rešetke.
 • Nakon što se na rešetci nakupi dovoljna količina krutog otpada operater ručnim grabljama izvlači otpad na vrh rešetke i ubacuje ga u posudu-korito postavljeno na vrhu kanala. Posuda ima perforirano dno radi cijeđenja materijala. Pražnjenje posude vrši ručno sam operater, obično u komunalni spremnik.

5 Podizna rešetka

EKOflow COR 15

Podizna rešetka
Osnovne veličine:
DMAX Promjer otvora 1000 mm
HMAX Dubina ugradnje 6,0 m
S Svijetli otvor lamele rešetke 20 -100 mm
Primjena:
 • Podizna rešetka se sastoji od rešetkaste košare koja se najčešće postavlja na dovod otpadne vode. Tako postavljena rešetka, predstavlja prepreku za sav kruti otpad koji se nalazi u otpadnoj vodi koji se onda na njoj zadržava. Prikupljeni otpad se ručno uklanja podizanjem rešetke i otvaranjem zakretnih vratašca.
 • Ovakav uređaj je prikladan za kanalizacijske sustave i to posebice za postavljanje u crpne bazene gdje krupni otpad može dovesti do njihovog zastoja u radu.
Princip rada:
 • Šipke rešetke, sa određenim svijetlim otvorom između lamela su postavljene vertikalno u odnosu na dovod vode i to u polukružnom rasporedu. Na tako postavljenu rešetku struja otpadne vode nanosi kruti otpad. Otpad se zadržava na unutarnjoj strani rešetke ako je dimenzionalno veći od svijetlog otvora među lamelama rešetke, te upada u upušteni dio košare.
 • Nakon što se na rešetci nakupi dovoljna količina krutog otpada operater jednostavno izvuče košaru vani putem lanca i vodilica, te vrši pražnjenje rešetke otvaranjem zaokretnih vratašaca.