Fine rešetke

1 Automatska fina rotacijska rešetka

EKOflow FIN 1

Automatska fina rotacijska rešetka
Osnovne veličine:
QMAX Maksimalni protok u kanalu 2400 L/s
DMAX Maksimalni pomjer bubnja 2,8 m
WMAX Maksimalna širina kanala 3,0 m
HMAX Maksimalna visina kanala 3,0 m
S Svijetli otvor lamela bubnja 1 - 6 mm
Primjena:
 • Za mehanički predtretman otpadne/oborinske  vode, uklanja sve krupne čestice veće od odabranog razmaka lamela na bubnju
 • Uređaj je višefunkcijski: sakuplja, transportira i u zoni presanja cijedi vodu iz sakupljenog otpada
Princip rada:
 • Na unutarnjoj strani rotirajućeg bubnja struja otpadne vode nanosi kruti otpad koji se zadržava na lamelama bubnja s njegove unutarnje strane. Rotacijom bubanj podiže otpad na svoju gornju stranu.
 • Na gornjoj strani, odmah iznad bubnja postavljena je sprejna letva sa mlaznicama. Sprejna letva je preko elektromagnetskog ventila priključena na dovod čiste vode. Vodeni mlaz iz mlaznica  skida nakupljeni krupni otpad i odbacuje ga prema sredini bubnja u otvoreno korito smješteno na donjem kraju spirale.
 • Spirala transportira otpad do zone cijeđenja-presanja, gdje nakon izdvajanja vode, otpad kroz ispust biva izbačen iz uređaja, obično u komunalni spremnik za kruti otpad.
 • Na zonu presanja izvana se preko elektromagnetskog ventila dovodi čista voda koja ispire talog nastao presanjem materijala. Tako isprani talog se onda odvodi crijevom i ispušta natrag na ulaznu stranu uređaja.

2 Automatsko fino pužno sito

EKOflow FIN 3

Automatsko fino pužno sito
Osnovne veličine:
QMAX Maksimalni protok u kanalu 150 L/s
WMAX Maksimalna širina kanala 0,9 m
HMAX Maksimalna visina kanala 2,0 m
S Veličina perforacije korita-sita 3 - 6 mm
Primjena:
 • Za mehanički predtretman otpadne/oborinske  vode, uklanja sve krupne čestice veće od odabrane perforacije (odnosno razmaka lamela) korita-sita uređaja.
Opcije:
 • Ovisno o kutu ugradnje razlikujemo:
  - kosu izvedbu – uobičajeni kut ugradnje 30 – 40°
  - vertikalnu izvedbu – kut ugradnje 90°
Princip rada:
 • Na sito struja otpadne vode nanosi krupni otpad, koji se zadržava na situ ako mu je veličina veća od svijetlih otvora na situ. Rotacijom spirala transportira otpad prema gore sve do zone cijeđenja-presanja gdje nakon izdvajanja vode otpad kroz ispust biva izbačen iz uređaja, obično u komunalni spremnik za kruti otpad.
 • Na zonu presanja izvana se dovodi čista voda koja ispire talog nastao presanjem materijala. Tako isprani talog se onda odvodi crijevom i ispušta natrag u kanal. Također se čistom vodom preko mlaznica ispire i donji dio spirale sa sitom u kanalu.