Stanica za ugušćivanje i dehidraciju mulja

1 Stanica za ugušćivanje i dehidraciju mulja

EKOsludge PRESS1

Stanica za ugušćivanje i dehidraciju mulja
Osnovna veličina vijčane prese:
Q Kapacitet vijčane prese 3-600 kg–ST/h ovisno o odabranom tipu
DxŠxV Dimenzije prese 2,1x1x1,2m do 5,5x2,7x2,4m
Primjena:
  • Stanica se primjenjuje za potrebe ugušćivanja i dehidracije mulja bilo u komunalnim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda, bilo u industrijskim postrojenjima.
  • Zbog specifične konstrukcije, stanica za ugušćivanje i dehidraciju mulja tretira mulj direktno iz bioloških bazena ili iz sekundarnih taložnica, bez potrebe za ugradnjom ugušćivača.
Kratki opis:
  • Stanica za ugušćivanje i dehidraciju mulja proizvodi se kao predmontirano postrojenje koje se između ostalog sastoji od vijčane prese sa sustavom ploča, crpke za dovod mulja, stanice za automatsku pripremu polimera, dozirne crpke, elektro-upravljačkog ormara i po potrebi sustava za transportiranje i higjenizaciju mulja./li>
Princip rada:
  • Mulj se putem crpke za dovod mulja transportira u vijčanu presu sa sustavom ploča. Istodobno, iz stanice za pripremu polimera putem dozirne crpke vrši se unos polimera u presu. Nakon tretmana u spremniku za pripremu, mulj putuje kroz presu do ispusta muljnog kolača pod utjecajem sile koju uređaj proizvodi.
  • Popunjavanjem procijepa međi pločama, mulj biva pod sve većim pritiskom. Uslijed razlike tlakova, voda se odvaja od mulja kroz procijepe između fiksnih i rotirajućih ploča.
  • Obrađeni mulj se transportira do izlaza iz prese putem ugrađene spirale duž procesnog kućišta.