Ostali proizvodi

1 Fazonski komadi u vodoopskrbi i odvodnji -standard

Fazonski komadi u vodoopskrbi i odvodnji
Izvedba:
 • Fazonski komadi koji se mogu proizvesti : F, FF, FFK, FFR, Q, T, prirubnice ( za sve promjere i tlakove ).
 • Također je moguće izraditi komade u svim traženim duljinama.
Primjena:
 • Fazonski komadi koji se proizvode uglavnom se ugrađuju na crpnim/precrpnim stanicama bilo da je riječ o pitkoj ili otpadnoj vodi, vodospremama, i sl.
Materijal:
 • Fazonski komadi se izrađuju iz nehrđajućeg čelika ili iz ugljičnog čelika sa naknadnom antikorozivnom zaštitom epoxy ili drugim premazom ili pocinčavanjem.
Fazonski komadi u vodoopskrbi i odvodnji

2 Fazonski komadi u vodoopskrbi i odvodnji -orbital

Fazonski komadi u vodoopskrbi i odvodnji
Izvedba:
 • Orbitalno zavarivanje je proces kod kojeg električni luk putuje oko radnog komada opisujući kružnicu, odnosno gdje električni luk putuje za kut od minimalno 360 stupnjeva oko radnog komada bez prekida. Primjena orbitalnog zavarivanja ovisi o debljini i vrsti materijala, pristupačnosti spoju za zavarivanje, mogućnostima pripreme itd. Orbitalnim zavarivanjem mogu se zavarivati elementi kružnog oblika i to: cijevi, lukovi, koljena, T-komadi, prirubnice, razni cijevni priključci i slični spojevi.
 • Fazonski komadi koji se standardno proizvode: F, FF, FFK, FFR, Q, T, prirubnice (za sve promjere i tlakove). Proizvode se i svi ostali nestandardni komadi prema zahtjevima projekta.
 • Također je moguće izraditi komade u svim traženim duljinama.
Primjena:
 • Fazonski komadi koji se proizvode uglavnom se ugrađuju na crpnim/precrpnim stanicama bilo da je riječ o pitkoj ili otpadnoj vodi, vodospremama, i sl.
 • Orbitalno zavarivanje pruža mogućnost zavarivanja u svim položajima zavarivanja, te se zavarivanje može izvoditi na terenu.
 • Orbitalnim zavarivanjem mogu se zavarivati spojevi cijev-cijev, sljedećih dimenzija: DN50, DN65, DN80 i DN100, debljina stijenke ≥3,0 mm, od nehrđajućeg čelika, titana, i konstrukcijskog čelika.
 • Orbitalnim zavarivanjem ne mogu se zavarivati ravne prirubnice, već se koriste slobodne prirubnice EN 1092-1/tip 02, pri čemu se porub(pertla) orbitalno zavaruje na cijev, itd. Za cijevi dimenzije DN50, DN65, DN80 koristi se porub EN1092-1/tip37, debljine stijenke  ≥ 3,0mm. Za cijev dimenzije DN100 koristi se porub DIN 2642, debljina stijenke d ≥ 3,0 mm.
Fazonski komadi u vodoopskrbi i odvodnji

3 Stanica za ugušćivanje i dehidraciju mulja

EKOsludge PRESS1

Stanica za ugušćivanje i dehidraciju mulja
Osnovna veličina vijčane prese:
Q Kapacitet vijčane prese 3-600 kg–ST/h ovisno o odabranom tipu
DxŠxV Dimenzije prese 2,1x1x1,2m do 5,5x2,7x2,4m
Primjena:
 • Stanica se primjenjuje za potrebe ugušćivanja i dehidracije mulja bilo u komunalnim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda, bilo u industrijskim postrojenjima.
 • Zbog specifične konstrukcije, stanica za ugušćivanje i dehidraciju mulja tretira mulj direktno iz bioloških bazena ili iz sekundarnih taložnica, bez potrebe za ugradnjom ugušćivača.
Kratki opis:
 • Stanica za ugušćivanje i dehidraciju mulja proizvodi se kao predmontirano postrojenje koje se između ostalog sastoji od vijčane prese sa sustavom ploča, crpke za dovod mulja, stanice za automatsku pripremu polimera, dozirne crpke, elektro-upravljačkog ormara i po potrebi sustava za transportiranje i higjenizaciju mulja./li>
Princip rada:
 • Mulj se putem crpke za dovod mulja transportira u vijčanu presu sa sustavom ploča. Istodobno, iz stanice za pripremu polimera putem dozirne crpke vrši se unos polimera u presu. Nakon tretmana u spremniku za pripremu, mulj putuje kroz presu do ispusta muljnog kolača pod utjecajem sile koju uređaj proizvodi.
 • Popunjavanjem procijepa međi pločama, mulj biva pod sve većim pritiskom. Uslijed razlike tlakova, voda se odvaja od mulja kroz procijepe između fiksnih i rotirajućih ploča.
 • Obrađeni mulj se transportira do izlaza iz prese putem ugrađene spirale duž procesnog kućišta.

4 Mokri jednostupanjski kemijski filter

EKOvent APOX1

Mokri kemijski filter
Osnovne veličine:
 • Dimenzije dijelova ovog uređaja proizlaze iz građevinskih dimenzija prostora iz kojih je potrebno pročišćavati otpadni zrak, odnosno na osnovu zahtijevanog protoka zraka.
Primjena:
 • Ovi uređaji ugrađuju se na mjestima gdje je potrebno pročišćavati zagađeni zrak nastao kao posljedica tehnoloških procesa.
Izvedba:
 • Mokri kemijski filter izrađuje se standardno u vertikalnoj izvedbi iz nehrđajućeg čelika, te je pogodan za unutarnju i za vanjsku ugradnju.
Princip rada:
 • Količina otopine u mokrom filtru održava se preko regulatora nivoa. Obrada (pranje) plinova vrši se na površini specijalnog polipropilenskog punila. Punila se peru preko sapnica i visokotlačne crpke, sve uz pomoć otopine čija se pH vrijednost konstantno mjeri i prema potrebi automatski korigira. Povremeno ispuštanje nastalog taloga vrši se preko ručnog ili automatskog ventila. Količina nastalog taloga ovisi o opterećenju i režimu rada filtra. Filtar je opremljen svom potrebnom opremom za 24 satni rad.
 • Upravljanje filtrom vrši se preko elektro upravljačkog ormara. Uz filtar se isporučuje dodatna posuda za procesnu kemikaliju (lužina ili kiselina, ovisno o vrsti ispiranih plinova) te automatika za kontrolu pH vrijednosti otopine i doziranje procesne kemikalije. Filtar mora biti priključen na vodovodnu mrežu i sustav otpadne vode. Ventilator je ugrađen u unutrašnjosti filtra pri vrhu istog.

5 Mokri dvostupanjski kemijski filter

EKOvent APOX2

Mokri kemijski filter
Osnovne veličine:
 • Dimenzije dijelova ovog uređaja proizlaze iz građevinskih dimenzija prostora iz kojih je potrebno pročišćavati otpadni zrak, odnosno na osnovu zahtijevanog protoka zraka.
Primjena:
 • Ovi uređaji ugrađuju se na mjestima gdje je potrebno pročišćavati zagađeni zrak nastao kao posljedica tehnoloških procesa.
Izvedba:
 • Mokri kemijski filter izrađuje se standardno u vertikalnoj izvedbi iz nehrđajućeg čelika, te je pogodan za unutarnju i za vanjsku ugradnju.
Princip rada:
 • Filter je dvostupanjski, ima dva reaktora
 • Zagađeni zrak ulazi najprije u prvi tj. kiseli reaktor. U njemu se uklanjaju lužnati spojevi dušika. Drugi reaktor je alkalni u kojem se uklanjaju kiseli spojevi sumpora.
 • Onečišćeni zrak se pere u omekšanoj vodi u koju se doziraju odgovarajuće lužnate ili kisele kemikalije.
 • Količina otopine u mokrom filtru održava se preko regulatora nivoa. Obrada (pranje) plinova vrši se na površini specijalnog polipropilenskog punila. Punila se peru preko sapnica i visokotlačne crpke, sve uz pomoć otopine čija se pH vrijednost konstantno mjeri i prema potrebi automatski korigira. Povremeno ispuštanje nastalog taloga vrši se preko ručnog ili automatskog ventila. Količina nastalog taloga ovisi o opterećenju i režimu rada filtra. Filtar je opremljen svom potrebnom opremom za 24 satni rad.
 • Upravljanje filtrom vrši se preko elektro upravljačkog ormara. Uz filtar se isporučuje dodatna posuda za procesnu kemikaliju (lužina ili kiselina, ovisno o vrsti ispiranih plinova) te automatika za kontrolu pH vrijednosti otopine i doziranje procesne kemikalije. Filtar mora biti priključen na vodovodnu mrežu i sustav otpadne vode. Ventilator je ugrađen u unutrašnjosti filtra pri vrhu istog.