EKOcontrol

1 Elektroormari

EKOcontrol CAB

Elektroormari
Osnovne vrste:
 • Ugradni ili nadgradni
 • Za vanjsku ili unutrašnju montažu
 • U zaštiti IP 44, IP 55, IP 65, IP 68 ili po želji kupca
 • Sve dimenzije
Primjene:
 • Za napajanje i upravljanje automatskim rešetkama, transporterima, zapornicama, ....
 • Za napajanje i upravljanje cjelokupnim pogonima (crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, vodospreme, kompresorske stanice...)
 • Ovisno o vrsti ugrađene opreme, ormari mogu vršiti samo napajanje i zaštitu, preko lokalnog upravljanja pa sve do daljinskog nadziranja i upravljanja uz korištenje radio modema, GSM ili GPRS modema.

2 Tipski elektroormari

EKOcontrol X-CAB

Uz sve vrste elektroormara automatike i energetike, koje izrađujemo prema projektnom zadatku, izrađujemo i tipske upravljačke elektroormare. Karakterizira ih ugrađena oprema vrhunskih svjetskih proizvođača te kvalitetna izvedba, kao i velika prilagodljivost.


a) EKOcontrol C-CAB - Elektroormar lokalne automatike grube automatske rešetke

EKOcontrol C-CAB

Primjena:
 • Upravljanje uređajima automatske grube rešetke (lančane ili rotacijske) za pročišćavanje otpadnih voda.
 • Svim uređajima moguće je upravljati u ručnom ili automatskom režimu rada.
 • Tijekom ručnog rada pokretanje i zaustavljanje uređaja može se obavljati po potrebi, a u automatskom režimu uređaji se pokreću i zaustavljaju prema izmjerenim veličinama te potpuno automatski odrađuju proces izdvajanja, odvođenja i ispiranja.
 • U svim opcijama uključene su zaštite elektromotornih pogona i mehanike uređaja.
 • Dodatna opcija: upravljanje okretnim uređajima, lančanim rešetkama, pužnim sitom, transporterom za odvoz izdvojenog otpada i sustavom ispiranja.


b) EKOcontrol F-CAB - Elektroormar lokalne automatike finog automatskog sita ili rešetke

Primjena:
 • Upravljanje uređajem automatskog finog sita ili rešetke za pročišćavanje otpadnih voda.
 • Svim uređajima moguće je upravljati u ručnom ili automatskom režimu rada.
 • Tijekom ručnog rada pokretanje i zaustavljanje uređaja može se obavljati po potrebi, a u automatskom režimu uređaji se pokreću i zaustavljaju prema izmjerenim veličinama te potpuno automatski odrađuju proces izdvajanja,sabijanja, odvođenja i ispiranja.
 • U svim opcijama uključene su zaštite elektromotornih pogona i mehanike uređaja.
 • Dodatna opcija: upravljanje pužnim transporterom za odvod izdvojenog otpada i/ili tlačnom crpkom za ispiranje sita.


c) EKOcontrol P-CAB - Elektroormar jednostavne crpne stanice otpadnih voda

Ecocontrol P-CAB

Primjena:
 • Upravljanje manje zahtjevnim postrojenjima crpnih stanica odvodnje s ugrađene dvije crpke snage motora do 30 kW.
 • Svakom crpkom moguće je upravljati u ručnom i automatskom režimu rada
 • Ručni rad omogućava aktiviranje crpki po volji, dok se u automatskom radu aktiviraju prema mjerenim veličinama.
 • Ravnomjerno opterećenje pogona osigurano je na način da se u automatskom radu pri svakom slijedećem pokretanju uključuje druga crpka.
 • U slučaju kvara crpke postrojenje automatski prelazi na rad s drugom, ispravnom
 • Ovisno o odabranoj opciji ormar je opremljen sa razlišitim načinima mjerenja, daljinskog nadzora i zaštite postrojenja.
 • Zaštite od suhog rada, preopterećenja i proboja crpki uključene su u svim opcijama.

3 Programi automatskog upravljanja i telemetrije

EKOcontrol PRO

EKOcontrol PRO
Primjena:
 • Programi za automatsko upravljanje rešetkama, transporterima, zapornicama, ...
 • Programi za automatsko upravljanje cjelokupnim pogonima (crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, vodospreme, kompresorske stanice...)
 • Programi za nadzor i upravljanje sa udaljene lokacije
 • Programi za lokalni prikaz procesa i upravljanje isti
Princip rada:
 • Programi se izrađuju prema projektnom zadatku danom od kupca ili se u dogovoru s kupcem napravi podloga po kojoj se programi rade
 • Za pojedine uređaje iz naše ponude koriste se naša već razvijena programska rješenja koja se također mogu prilagoditi zahtjevima kupca
EKOcontrol PRO


4 Mjerenje i regulacija

EKOcontrol MESU

Mjerenje
Primjena:
 • Mjerenje procesnih veličina (tlaka, razine, temperature, ...)
 • Mjerenje protoka pitkih i otpadnih voda
 • Regulacija procesa u odnosu na mjerenu veličinu (regulacija preko tlaka, nivoa i sl.)
 • Prikazivanje mjerenih veličina na panelima po potrebi
Princip rada:
 • Mjerna i regulacijska oprema se ugrađuje i parametrira
 • Za pojedine uređaje koriste se naša već razvijena rješenja koja se dodatno mogu prilagoditi željama kupca
Mjerenje